Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt z Działem Bezpieczni UJ [English version available]

Kontakt z Działem Bezpieczni UJ [English version available]

Komunikat w związku z wydaniem zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

W związku z wydaniem zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz komunikatu nr 8 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: organizacji pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego informujemy, że do odwołania Dział pracuje zdalnie, kontakt z pracownikami odbywa się wyłącznie telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej albo aplikacji Teams (dostępnej darmowo w ramach pakietu Office 365). Kontakt osobisty nie jest obecnie możliwy.

Due to the Regulation No. 24 of the Rector of the Jagiellonian University of 10 March 2020 on preventing the spread of COVID-19 in the academic community of the Jagiellonian University and the Announcement No. 8 of the Chancellor of the Jagiellonian University of 11 March 2020 on organisation of work  at the Jagiellonian University with regard to preventing the spread of SARS-CoV-2 in the academic community of the Jagiellonian University we request you to contact with the employees by telephone, via e-mail or through Teams application (available for free within the Office 365 package). Personal contact is not allowed at this moment.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ

Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ
ul. Ingardena 3, pok. 327 i 327A
30-060 Kraków
Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ
ul. Ingardena 3, pok. 327 i 327A
30-060 Kraków
Zadania Działu

Do zakresu zadań Działu należy w szczególności diagnozowanie poziomu bezpieczeństwa i równego traktowania na Uniwersytecie Jagiellońskim, podejmowanie działań prewencyjnych, koordynowanie współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa i równego traktowania, współpraca z jednostkami organizacyjnymi UJ w zakresie opracowania procedur i wskazówek postępowania, podejmowanie działań w związku ze zgłaszaniem przez członków wspólnoty UJ przypadków naruszenia bezpieczeństwa i zasad równego traktowania oraz udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym.

 

Pracownicy Działu
Zastępca kierownika Działu, specjalista ds. bezpieczeństwa Wadim Dyba
+48 12 663 38 98, +48 517 114 993
wadim.dyba@uj.edu.pl
Sekretariat Joanna Kotela
+48 12 663 55 55, +48 12 663 29 39
j.kotela@uj.edu.pl
Specjalistka (równe traktowanie) Ewa Stoecker
+48 12 663 29 38, +48 506 006 526
ewa.stoecker@uj.edu.pl
Specjalista (bezpieczeństwo, imprezy) Zbigniew Nowak
+48 12 663 29 37
zbigniew.1.nowak@uj.edu.pl
Samodzielny referent (sprawy studenckie i doktoranckie, bezpieczeństwo, równe traktowanie) Michał Powszedniak
+48 12 663 29 35
m.powszedniak@uj.edu.pl
Informacje kontaktowe

Adres: ul. Ingardena 3, pok. 327 i 327A, 30-060 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Telefon (sekeretariat): 12 663 55 55, 12 422 29 39

Adres e-mail: bezpieczni@uj.edu.plbezpieczny.student@uj.edu.pl (sprawy studenckie i doktoranckie)

Telefony i adresy e-mail poszczególnych pracowników Działu podane zostały powyżej

Adres do korespondencji

Zdjęcie budynku Collegium NovumWszelkie pisma (skargi, wnioski, zapytania) proszę przesyłać na adres:

mgr Katarzyna Jurzak
Pełnomocniczka Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków

bądź składać w Dzienniku Podawczym (dawniej: Sekretariat Ogólny):

pokój nr 10 na parterze w Collegium Novum (ul. Gołębia 24).

Znajdź nas również