16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć

#16DAYS

Międzynarodowa kampania „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć" ma na celu wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć.

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem tych praw. W „16 dniach" mieści się także 1 grudnia, Światowy Dzień AIDS oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu (zastrzelenie przez młodego mężczyznę motywowanego nienawiścią do kobiet i sprzeciwem wobec ich emancypacji kilkunastu absolwentek, które miały odebrać dyplomy ukończenia uczelni technicznej). W kampanii „16 Dni…." co roku bierze udział ponad 2000 organizacji w blisko 158 krajach.  

Ta międzynarodowa kampania gości na Uniwersytecie Jagiellońskim już po raz piąty i jest doskonałą okazją do kontynuacji działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób studiujących, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy bez względu na przesłankę.

Kampania została objęta przez prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.