Przejdź do głównej treści

Wzywanie policji na uczelnię

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Policja i inne służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkraczać na teren uczelni w oparciu o szczególne zasady. Na Uniwersytecie Jagiellońskim zasady te kompleksowo reguluje porozumienie z 29 sierpnia 2012 r. z Komendantem Miejskim Policji w Krakowie oraz zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 października 2012 r.

Każda osoba pokrzywdzona lub będąca świadkiem sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ma prawo i obowiązek powiadomić policję. Należy wówczas zawsze poinformować portiera albo inną upoważnioną osobę o wezwaniu. Te osoby przekażą informację o wkroczeniu policji Pełnomocnikowi Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, Kanclerzowi, Specjaliście ds. bezpieczeństwa. 

Jeśli dyżurny ma wątpliwości, czy policja powinna podjąć interwencję na terenie uczelni, ma obowiązek skontaktować się z rektorem albo którąś z upoważnionych przez rektora osób. O ewentualnych trudnościach związanych z podejmowaniem interwencji przez policję na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego należy powiadomić Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.    

Każdy portier lub dyżurny pracownik dozoru jest osobą upoważnioną do wzywania policji na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie porozumienia.

Jeśli zdarzenie uzasadniające interwencję Policji ma miejsce w budynku z portiernią/ ochroną – niezwłocznie zawiadom dyżurnego pracownika i poproś o pomoc/ wezwanie policji. INFORMACJA MUSI BYĆ RZECZOWA I KRÓTKA: CO I GDZIE SIĘ DZIEJE?

 1. Najlepiej dzwonić po Policję korzystając z numeru 12/ 615-29-08 (tel. do dyżurnego KMP).
 2. Po uzyskaniu połączenia:
  • PRZEDSTAW SIĘ (jeśli jesteś osobą upoważnioną, powiedz, że masz prawo wezwać policję na podstawie porozumienia UJ i KMP).
  • PODAJ MIEJSCE ZDARZENIA (dokładny adres: ulica, numer budynku, numer pokoju, inne konkretne miejsce) oraz INNE WSKAZÓWKI POZWALAJĄCE DOTRZEĆ FUNKCJONARIUSZOM W MIEJSCE ZDARZENIA (np. punkty orientacyjne, gdzie znajduje się sprawca/y lub np. kierunek w którym oddalił się sprawca lub sprawcy itp.).
  • OPISZ OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA, POPROŚ O INTERWENCJĘ – UWAGA: należy bezwzględnie poinformować dyżurnego o wszelkich okolicznościach zdarzenia, które pozwolą na skierowanie adekwatnych sił, w szczególności:
   • czy są ranni (konieczność wezwania pogotowia – jeśli jeszcze nie zostało powiadomione; zapytaj czy masz wezwać pogotowie osobiście, czy dyżurny powiadomi odpowiednie służby), ilu, w jakim stanie etc.
   • czy ktoś zachowuje się agresywnie, atakuje inne osoby lub grozi atakiem na inne osoby, zachowuje się wulgarnie lub nieobyczajnie, zmusza inne osoby do określonego zachowania się, grozi popełnieniem samobójstwa (konieczność wezwania pogotowia, powiadomienia Ośrodka Interwencji Kryzysowej),
   • ilość osób uczestniczących w zdarzeniu (np. czy jest to większa grupa zachowująca się agresywnie, posługująca się niebezpiecznymi narzędziami)
   • czy ktoś używa niebezpiecznego narzędzia, ma ze sobą broń itp.
  • UDZIEL ODPOWIEDZI NA WSZELKIE DODATKOWE PYTANIA DYŻURNEGO.
  • NIE ROZŁĄCZAJ SIĘ do czasu otrzymania od dyżurnego informacji o przyjęciu zgłoszenia i skierowaniu funkcjonariuszy do miejsca zdarzenia. DYŻURNY MOŻE PROSIĆ O POZOSTANIE NA LINII DO CZASU PRZYJAZDU FUNKCJONARIUSZY NA MIEJSCE ZDARZENIA.
  • JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI, CO ROBIĆ, POPROŚ DYŻURNEGO O WSKAZÓWKI.

3. Podczas oczekiwania na przyjazd Policji:

 • Upewnij się, że wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu są bezpieczne albo oczekują na udzielenie pomocy. Podejmij niezbędne działania zabezpieczające. Jeśli jest na to czas, przygotuj niezbędne dokumenty. PAMIĘTAJ: najpierw ludzie i ich bezpieczeństwo, później dokumenty!
 • Poinformuj swojego bezpośredniego/ą przełożonego/ą o zdarzeniu i postępuj zgodnie z przedstawionymi przez niego/ nią wskazówkami.
 • Jeśli jesteś osobą upoważnioną do wzywania Policji na teren uczelni pamiętaj o wypełnieniu i wysłaniu zawiadomienia o wezwaniu policji
Social media